Välkommen till Hangö Manskörs hemsida

| Print |

 

Hangö Manskör                                                                                                                                                                              

     

Hangö manskörs virtuella I majsånger 2020             

* Kören grundades 1927 och höll sin 90 års jubileumskonsert i Brankis i Hangö lördagen den 28.10.2017.                                                                  

* Styrkan är idag ca 30 man.

* Övningar hålls varje torsdag kl 18.30-21.00 i Hangethesalen.

* Körens ordförande är Kurt Böckerman.

* Nya sångare välkomnas vilken torsdag som helst under   verksamhetsperioden.                                                                                         

* Vi satsar på traditionell manskörssång där också sitsvisor ingår.                                   

* Vi har som tradition att en gång i månaden efter övningen gå ut på sits. På så sätt vårdar vi också den sociala biten av körverksamheten.

  

Bilden ovan är från Hans Mecklins avskedskonsert i Hangö stadshus 01.10.2015

Se oss på Facebook
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LYSTRINGSSÅNG

Via menyn härintill, eller direkt via rubriken ovan, kan Du lyssna till körens lystringssång" Här där land och hav" med text av skalden Hjalmar Krokfors tonsatt för Hangö Manskör av Sune Carlsson som var körens dirigent åren 1935-1939. Här kan Du se brevet från textförfattaren till kompositören.

Tidigare hette sången "Sång för Hangö Manskör".

 

VNSMF:s ordf. Solveig Kronström i VN 10.4.2011:

Hangö Manskör är ett bra exempel på den aktivitet och idérikedom som råder i regionen. 

Det är en glad kör som drar fullt hus. Man har hittat sin nisch, säger hon.

 

Kontaktuppgifter:

Ordförande: Kurt Böckerman tel. 0400-815230, kurt.bockermanatpp.inet.fi

Dirigent:  Tobias Tamelander tel. 0400-476438, tobtamatgmail.com

 

Övrigt:

FO-nummer 1571000-5.  IBAN: FI31 4055 8420 0922 71  BIC: HELSFIHH